سیستم اعلام حریق متعارف

 

سیستم اعلام حریق متعارف از یک پنل مرکزی، تجهیزات کشف حریق مانند دتکتورها و هشدار دهنده های مختلف از قبیل آژیر، هشدار دهنده های صوتی و نوری تشکیل شده است. پنل مرکزی کنترل و اعلان حریق به شبکه برق اصلی وصل می شود؛ البته اغلب وجود باتری های پشتیبان امکان حفظ سیستم در زمان قطع برق را نیز میسر می سازند. سیستم های متعارف از چند مدار (زون) تشکیل شده است که هر مدار به تجهیزات مخلف اعلام (آشکارسازها و آژیرها و …) مجهز بوده و در یک بخش مجزا از ساختمان وصل شده اند. تجهیزات این سیستم در مقایسه با انواع پیشرفته تر ارزانتر و در نتیجه برای ساختمانهای کوچک مناسب هستند. نقطه ضعف این سیستم ها عدم امکان تشخیص محل دقیق وقوع حریق می باشد.