ساختمان مرکزی میادین میوه و تره بار

ساختمان مرکزی میادین میوه و تره بار

طراحی،مشاوره و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ادرس پذیر تلتک در ساختمان مدیریت میادین میوه و تره بار
و سیستم اعلام و اطفا حریق ایروسل در اتاق های ups و server ساختمان مرکزی میادین میوه و تره بار


آخرین پروژه ها


آخرین مقالات